Platform de Langstraat
BRIDGE ’82          7e lustrumdrive          BRIDGE CLUB DONGEN 35e LOOIERSDRIVE Contactpersoon: J.W. Sneeuw. , Vragen per e-mail naar : looiersdrive@ziggo.nl ; Zaterdag 18  en  Zondag 19 maart 2017 Aanvang op beide dagen 13.30 uur  precies !!!!!!!!!!!!! AANMELDEN IN DE ZAAL vanaf  12.30 UUR Buurthuis ’t SCHOUW    0162-314 631 Rembrandtstraat  69  5102 DK Dongen. Er kunnen maximaal 120 paren per dag deelnemen. Indeling vindt plaats in groepen van gelijke sterkte en geschiedt in volgorde van de ontvangst van de inschrijving en betaling. Een Systeemkaart is wenselijk. Voor circa  40% van de deelnemers is er een prijs. Er worden hapjes tussendoor geserveerd. Daarnaast is er een delicatesse na afloop. Roken is uitsluitend toegestaan in de rookruimte (bij de ingang). Gaarne direct inschrijven via de  site www.bridge82.nl (=>looiersdrive =>direct inschrijven)of via www.bcdongen.nl  of via onderstaand  inschrijfformulier, alsmede 22 euro  per paar per speeldag op bankrekening NL58INGB0005387520 t.n.v. Bridge82. Duidelijk er bij vermelden svp  om welke personen het gaat en welke dag(en) alsmede een telefoonnummer!  Per email krijgt u bericht dat uw inschrijving ontvangen is. Einde inschrijving 4 maart 2017. Na deze datum wordt het betaalde inschrijfgeld niet meer gerestitueerd. PLAATSING na inschrijving en betaling !!!!
Bridgers ,welke moeite hebben met de computer,kunnen ook via onderstaand formulier inschrijven  Zij kunnen dit alleen per gefrankeerde envelop opsturen naar :Looierdrive 2017, p/a: Ambachtsherenlaan 10; 5165 CX; Waspik. Copieren en per mail opsturen geldt niet als inschrijving! Inschrijving voor de 35 e  Looiersdrive met meesterpunten op 18 en/of  19 maart 2017 Mw/hr………………………………………   Mw/hr. ……………………………………… Bridge club…………………………………….     Bridge club………………………………….. Ik speel daar meestal  in lijn:  A   B   C    D   Ik speel daar meestal in lijn:  A    B     C     D NBB  nr…………………………………………     NBB nr………………………………………. Tel. ……………………………………...........   Tel. …………………………………………. Email……………………………………………   Email………………………………………… Omcirkel wat u wenst: Speeldag(en):         zaterdag     18  mrt  /         zondag  19   mrt    /        beide dagen