Platform de Langstraat

Bridge vereniging B.C. Raamsbonk

Naam Vereniging  B.C. Raamsdonk Gevestigd te Raamsdonk Speelmiddag Woensdagmiddag Ledenaantal 68 NBB Nr * Speellocatie Ontmoetingscentrum Raamsdonk Adres Plaats Raamsdonk Secretaris Ger Oome Email henk.oome@versatel.nl Website www.bcraamsdonk.nl
VORIGE VORIGE VOLGENDE VOLGENDE